Bestuur

 

Dagelijks Bestuur:
Voorzitter: Linda Matena Aktiviteiten commissie:

Annelies Oud

Linda Matena

Miranda Verschure

Iris Oud

 

Penningmeester

+ ledenadministratie:

Miranda Verschure

 

              Examencommissie:

Ilona Oud

Joanneke van Wageningen

Secretaris + pr:

wedstrijdsecretaris:

 

Claudia Sulkers

Vacant 

 

 

 
Algemeen Lid: Vacant Website: Tim Teenstra

 

 

 KvK  39096188 Lelystad

NL77 RABO 0122614720

    

89008 bezoekers (140958 hits) sinds 19-9-2012