Dojo regels

 

                   Dojoregels bij Budo Ryu Kenshin

Clubregels bij Budo Ryu Kenshin
Eigenlijk zou het overbodig moeten zijn om dit op te moeten schrijven. Elk persoon/lid van de vereniging moet gelijk behandeld worden (net als buiten de vereniging). De basis daarbij is dat je een ander moet behandelen, zoals je graag zou willen dat een ander jou ook behandeld. Om te voorkomen dat hier onduidelijkheid over ontstaat, hebben we deze Clubregels.

Gedragsregels voor de judoleraar (JBN Leerkrachten)
De judoleraar heeft een voorbeeldfunctie en dient zich daar dan ook naar te gedragen. Tijdens zijn/haar opleiding heeft hij/zij geleerd om daar mee om te gaan. De judoleraar zal deze Clubregels dan ook hanteren. Daarnaast heeft de JBN regels voor judoleraren opgesteld en deze kan je in onderstaande .pdf-bestand teruglezen. Je mag de judoleraar daar op aanspreken.


In en bij de gymzaal
Gymzaal De Noordhoren is onze dojo. Deze wordt beheert door Optisport, maar gezamelijk moeten we er zorg voor dragen dan we hem goed gebruiken. Let daarbij op de volgende punten:

Tijdens de judo
Zorg ervoor dat je klaar bent om te sporten. Dat betekent:

Onderling
Om met iedereen op een prettige manier om te kunnen gaan, kan je op de volgende punten letten (of het gaat vanzelf goed):
Het is dan ook heel normaal als iemand je aanspreekt op je gedrag als je je niet houdt aan de regels en denk daarover na als het gebeurt. Mocht je er onderling niet uitkomen of zie je dat anderen er samen niet uitkomen, meldt het dan bij de judoleraar, het bestuur van de vereniging, andere vrijwilliger of de vertrouwenscontactpersoon. Dat is heel normaal en voorkomt erger. Dit geldt zowel in de les als daarbuiten. En dus ook via telefoon, internet of sociale media.

Ouders
Voor ouders en/of begeleiders gelden dezelfde regels. De enige uitzondering is dat ouders 5 tot 10 minuten voor het einde van de les de zaal in mogen om even in stilte te kijken.

Met deze Clubregels hopen we dat iedereen zich veilig voelt, open kan zijn en zich natuurlijk kan bewegen (zichzelf kan zijn) in onze vereniging. En proberen we natuurlijk om pesten, seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Mocht dit zich toch voordoen, meld het bij vertrouwenscontactpersoon, bestuur, judoleraar of JBN. Ze kunnen eventueel met behulp van het Handboek voor Grensoverschrijdend gedrag passende maatregelen nemen. Deze kan je in het onderstaande .pdf-bestand teruglezen.
KvK  39096188 Lelystad

NL77 RABO 0122614720

    

89007 bezoekers (140957 hits) sinds 19-9-2012